N9 IELTS - Sĩ số nhỏ, Mục tiêu to

LSSPC01 – Homework

Chiến thuật làm bài nghe Note Completion Biết giới hạn từ cần điền Nghe cả từ để đoán cách đánh vần trước khi người nói bắt đầu đánh vần Có nhiều...

June 4, 2021
0 More