Listening P

LSSPC01 – Homework

Chiến thuật làm bài nghe Note Completion Biết giới hạn từ cần điền Nghe cả từ để đoán cách đánh vần trước khi người nói bắt đầu đánh vần Có nhiều...

June 4, 2021
0 More

LSFPC01 – Homework

Chiến thuật để làm dạng bài “Matching Features” trong kỳ thi IELTS Gạch chân 1 từ khoá quan trọng nhất cho mỗi sự lựa chọn trong danh sách...

June 1, 2021
0 More