Hall of Fame

0
% học viên đạt cam kết
0
% học viên vượt cam kết
0
Hợp đồng đạt 8.0
0
Hợp đồng đạt 7.5
0
Hợp đồng đạt 7.0
0
Hợp đồng đạt 6.5
* Số liệu cập nhật 5/11/2022
221021-Dang-Ngoc-Nam-Khanh-6.5
2221105-Nguyen-Thanh-Nhan-7.0
220801-Kieu-Phong-8.0
Nha-Chau-7.5
Lê-Quý-Dương-7.5
Lê-Hà-Châu-8.0
211020-Phan-ANh-Minh-8.0
220505-Chu-Hoang-Linh
Ngô-Ngọc-Hiển-8.0
220509-Nguyen-Ngoc-Khue-Anh
Tuan-Anh-1999-7.5
Thái-Anh-8.0
Anh-Quan-7.0
Cao-Tuan-Phong-8.0
220922-Pham-Duc-Anh-7.5
220427-Le-Nguyen-Kieu-Minh-6.5
2221105-Phan-Si-Minh-Dang-7.0
220520-Le-Ngoc-Thu-Anh-6.5
Vũ-Mạnh-Tâm-7.5
220519-nguyen-quoc-hung-6.5
220108-Nguyen-Thanh-Nam-7.0
Chi-Hien-8.0
210205-Le-Ngoc-Linh-Anh-8.0
Nhat-Mai-8.0
211123-Nguyen-Hoang-Duy-7.0