Share

Chiến thuật xử lý dạng bài Maps trong Listening

Dạng bài “Maps” là gì?


Thường xuất hiện trong part 2 của kì thi IELTS. Dạng bài này yêu cầu thí sinh phải nghe và điền các thông tin còn thiếu ở trong bản đồ cho trước.

Chiến thuật để làm dạng bài “Maps” trong kỳ thi IELTS

  1. Nhìn và nghe xem mình sẽ bắt đầu ở đâu 
  2. Nhìn tên tất cả các con đường (road, street, avenue, path, route…)
  3. Nhìn tên các toà nhà và các đặc điểm khác
  4. Nếu bạn gặp khó khăn với việc nhận biết trái phải, xoay tờ câu hỏi sao cho mặt mình luôn hướng về phía trước 

Những kiến thức – kĩ năng để làm dạng bài “Maps”

  • Khả năng nghe hiểu ý chính – Yêu cầu: Trung bình
  • Từ vựng cơ bản – Yêu cầu: Cao
  • Từ vựng học thuật IELTS – Yêu cầu: Trung bình
  • Thông thạo cấu trúc / cụm từ IELTS – Yêu cầu: Trung bình
  • Hiều biết về chủ đề/ngành kiến thức trong bài nghe – Yêu cầu: Thấp 
  • Độ may mắn – Yêu cầu:Thấp