Share

Chiến thuật xử lý dạng bài Matching Features trong Listening

Dạng bài “Matching Features” là gì?


Thường xuất hiện trong part 2 và part 3 của kì thi IELTS. Dạng bài này yêu cầu thí sinh phải nghe một lượng thông tin về một loạt các đối tượng, lựa chọn trong bảng xem đặc điểm nào của mỗi đối tượng được nhắc đến, và ghi chữ cái tương ứng với đặc điểm ấy vào Answer sheet.

Chiến thuật để làm dạng bài “Matching Features” trong kỳ thi IELTS

  1. Gạch chân 1 từ khoá quan trọng nhất cho mỗi sự lựa chọn trong danh sách – làm nổi bật sự khác nhau giữa các sự lựa chọn
  2. Nghe sự đồng tình nếu bài có từ 02 người nói trở lên để xác nhận đáp án
  3. Chỉ chọn đáp án khi nghe thấy từ khoá của câu hỏi tiếp theo
  4. Nếu bị lạc, bình tĩnh bám vào từ khoá chính của các câu hỏi tiếp theo

Những kiến thức – kĩ năng để làm dạng bài “Matching Features

  • Khả năng nghe hiểu ý chính – Yêu cầu: Trung bình
  • Từ vựng cơ bản – Yêu cầu: Cao
  • Từ vựng học thuật IELTS – Yêu cầu: Trung bình
  • Thông thạo cấu trúc / cụm từ IELTS – Yêu cầu: Trung bình
  • Hiều biết về chủ đề/ngành kiến thức trong bài nghe – Yêu cầu: Thấp 
  • Độ may mắn – Yêu cầu: Thấp