Share

Chiến thuật xử lý dạng bài Matching Headings trong Reading

Dạng bài “Matching headings” là gì?

Matching headings là một dạng bài trong kì thi IELTS trong đó yêu cầu người làm bài phải tìm ra được tiêu đề phù hợp với mỗi đoạn văn hay phần của bài đọc. Dạng bài này sẽ yêu cầu khả năng hiểu ý tổng quát của học viên.

Chiến thuật để làm dạng bài “Matching headings” trong kỳ thi IELTS

 1. Làm dạng bài này cuối cùng
 2. Gạch chân danh từ hoặc động từ đầu tiên của mỗi heading
 3. Dựa vào trí nhớ của mình về bài đọc, thử chọn heading cho một số đoạn văn trước
 4. Tương tự như cách triển khai một essay, mỗi heading đều chứa ý khái quát của một đoạn văn và nó thường xuất hiện trong khoảng 2 câu đầu tiên của đoạn văn
 5. Một số đoạn văn có thể bắt đầu bằng cách dẫn dắt trước khi vào ý chính. Nội dung chính của đoạn được các câu văn trong đoạn đưa ra lời giải thích, ví dụ hoặc hậu quả/hệ quả.
 6. Đáp án mình chọn chưa chắc đã đúng, nên khi đọc mỗi đoạn văn, bạn hãy cân nhắc toàn bộ danh sách headings thay vì loại trừ đáp án đã chọn trước đó

Những kiến thức – kĩ năng để làm dạng bài “Matching headings”

 • Khả năng đọc hiểu tổng quát – Yêu cầu: Cao
 • Từ vựng cơ bản – Yêu cầu: Cao
 • Từ vựng học thuật IELTS – Yêu cầu: Trung bình
 • Thông thạo cấu trúc / cụm từ IELTS – Yêu cầu: Cao
 • Hiều biết về chủ đề/ngành kiến thức trong bài đọc – Yêu cầu: Trung bình – Nếu không có nhiều kiến thức về bài đọc này, đừng lo lắng. Hãy làm theo chiến thuật và tỉ lệ đúng sẽ vẫn rất cao
 • Độ may mắn – Yêu cầu: Thấp. Đừng trông chờ vào may mắn