Share

Chiến thuật xử lý dạng bài Matching Names/Dates trong Reading

Dạng bài “Matching names/dates” là gì?

Matching names/dates là một dạng bài trong kì thi IELTS trong đó yêu cầu người làm bài phải tìm ra được ai/khi nào trong bài Reading chứa thông tin mà câu hỏi nêu ra. Dạng bài này sẽ yêu cầu khả năng lọc và tìm kiếm thông tin của học viên.

Chiến thuật để làm dạng bài “Matching names/dates” trong kỳ thi IELTS

1. Tìm & gạch chân chủ thể + hành động/trạng thái trong mỗi câu hỏi

2. Tìm và khoanh tròn cái tên/thời gian đầu tiên trong danh sách tên. Mỗi tên có thể xuất hiện nhiều lần ở các vị trí khác nhau trong bài đọc

3. Đọc kỹ thông tin về người này/thời gian này và chọn đáp án, rồi làm tương tự cho đến khi tất cả các câu hỏi đều có 1 đáp án

4. Nếu câu hỏi cho sẵn danh sách tên hoặc danh sách thời gian, không cần sử dụng hết tên/thời gian trong danh sách

5. Nếu câu hỏi cho sẵn danh sách tên, một cái tên có thể là đáp án của nhiều câu hỏi

6. Các câu khó cũng bằng điểm các câu dễ, nên hãy xử lý câu dễ trước và quay lại làm câu khó sau

Những kiến thức – kĩ năng để làm dạng bài “Matching names/dates ”

  • Khả năng đọc hiểu tổng quát – Yêu cầu: Trung bình
  • Từ vựng cơ bản – Yêu cầu: Cao
  • Từ vựng học thuật IELTS – Yêu cầu: Trung bình
  • Thông thạo cấu trúc / cụm từ IELTS – Yêu cầu: Trung bình
  • Hiều biết về chủ đề/ngành kiến thức trong bài đọc – Yêu cầu: Trung bình – Nếu không có nhiều kiến thức về bài đọc này, đừng lo lắng. Hãy làm theo chiến thuật và tỉ lệ đúng sẽ vẫn rất cao.
  • Độ may mắn – Yêu cầu: Thấp