Share

Chiến thuật xử lý dạng bài Multiple Choice Questions trong Reading

Dạng bài “Multiple choice questions” là gì?

Multiple choice questions là một dạng bài trong kì thi IELTS trong đó yêu cầu người làm bài phải tìm ra được sự lựa chọn nào đúng với thông tin mà câu hỏi nêu ra. Dạng bài này sẽ yêu cầu khả năng đọc hiểu thông tin chi tiết của học viên.

Chiến thuật để làm dạng bài “Multiple choice questions” trong kỳ thi IELTS

 1. Gạch chân chủ thể và hành động trong câu hỏi chính
 2. Đọc kỹ các sự lựa chọn A, B, C, D và xác định chủ thể và hành động của chúng
 3. Dạng câu hỏi này khó nhất vì chúng rất dài, nhưng điểm của chúng bằng điểm câu dễ, nên bạn hãy làm câu dễ trước
 4. Tương tự như dạng True /False /Not Given, một sự lựa chọn A, B, C hoặc D sẽ là True, còn lại là False hoặc Not Given
 5. Nếu phải đoán bừa đáp án, chọn B trước, sau đó nếu B không hợp lý thì cân nhắc đến C (Đáp án B chiếm tối đa 40% tổng số câu hỏi Multiple Choice)
 6. Câu hỏi luôn chứa từ vựng học thuật, nên bạn liên tục cần học thêm từ vựng học thuật ở mỗi bài đọc

Những kiến thức – kĩ năng để làm dạng bài “Multiple choice questions”

 • Khả năng đọc hiểu tổng quát – Yêu cầu: Trung bình
 • Từ vựng cơ bản – Yêu cầu: Cao
 • Từ vựng học thuật IELTS – Yêu cầu: Cao
 • Thông thạo cấu trúc / cụm từ IELTS – Yêu cầu: Cao
 • Hiều biết về chủ đề/ngành kiến thức trong bài đọc – Yêu cầu: Trung bình – Nếu không có nhiều kiến thức về bài đọc này, đừng lo lắng. Hãy làm theo chiến thuật và tỉ lệ đúng sẽ vẫn rất cao
 • Độ may mắn – Yêu cầu: Trung bình – khả năng điền bừa chính xác 25%.