Share

Chiến thuật xử lý dạng bài Note Completion trong Reading

Dạng bài “Note completion” là gì?

Note completion là một dạng bài trong kì thi IELTS trong đó yêu cầu người làm bài phải tìm ra được từ còn thiếu lấy từ bài đọc để hoàn thành một vài câu văn sao cho đúng ngữ pháp. Dạng bài này sẽ yêu cầu khả năng lọc và tìm kiếm thông tin của học viên.

Chiến thuật để làm dạng bài “Note completion” trong kỳ thi IELTS

 1. Xác định xem mỗi đáp án cần bao nhiêu từ
 2. Xác định xem thông tin còn thiếu là thông tin bổ sung cho thành phần nào trong câu hỏi
 3. Xác định từ còn thiếu là tính từ, danh từ, động từ hay trạng từ
 4. Dùng thông tin trong câu hỏi mà có khả năng xuất hiện với tần suất thấp để tìm kiếm đoạn văn phù hợp
 5. Xác định xem các cụm thông tin trong câu hỏi được thể hiện như nào trong bài đọc để đoán được thông tin còn thiếu của câu hỏi thì tương đương với cái gì trong bài đọc
 6. Nếu từ được chọn làm câu văn sai ngữ pháp thì từ được chọn sai

Những kiến thức – kĩ năng để làm dạng bài “Note completion”

 • Khả năng đọc hiểu tổng quát – Yêu cầu: Cao
 • Từ vựng cơ bản – Yêu cầu: Cao
 • Từ vựng học thuật IELTS – Yêu cầu: Trung bình
 • Thông thạo cấu trúc / cụm từ IELTS – Yêu cầu: Cao
 • Hiều biết về chủ đề/ngành kiến thức trong bài đọc – Yêu cầu: Trung bình – Nếu không có nhiều kiến thức về bài đọc này, đừng lo lắng. Hãy làm theo chiến thuật và tỉ lệ đúng sẽ vẫn rất cao
 • Độ may mắn – Yêu cầu: Thấp. Đừng trông chờ vào may mắn