Share

Chiến thuật xử lý dạng bài Spelling, time & number trong Listening

Dạng bài “Spelling, time & number” là gì?


Thường xuất hiện trong part 1 của kì thi IELTS. Dạng bài này yêu cầu thí sinh phải nghe và điền vào chỗ trống các nội dung liên quan đến ngày tháng, tên, thời gian hoặc số điện thoại,…

Chiến thuđể làm dng bài “Spelling, time & number” trong kỳ thi IELTS

  1. Biết giới hạn từ cần điền
  2. Nghe cả từ để đoán cách đánh vần trước khi người nói bắt đầu đánh vần
  3. nhiều cách ghi ngày tháng được chấp nhận
  4. Ghi ký tự cho đơn vị đo để tránh ghi nhầm

Những kiến thức – kĩ năng để làm dạng bài “Spelling, time & number”

  • Khả năng nghe hiểu ý chính – Yêu cầu: Trung bình
  • Từ vựng cơ bản – Yêu cầu: Cao
  • Từ vựng học thuật IELTS – Yêu cầu: Trung bình
  • Thông thạo cấu trúc / cụm từ IELTS – Yêu cầu: Trung bình
  • Hiều biết về chủ đề/ngành kiến thức trong bài nghe – Yêu cầu: Thấp 
  • Độ may mắn – Yêu cầu: Thấp