Share

Chiến thuật xử lý dạng bài Summary trong Reading

Dạng bài “Summary” là gì?

Summary là một dạng bài trong kì thi IELTS trong đó yêu cầu người làm bài phải tìm ra được từ còn thiếu lấy trong bài Reading passage hoặc chọn trong danh sách từ cho sẵn để hoàn thành một đoạn văn tóm tắt nội dung một phần của bài Reading. Dạng bài này sẽ yêu cầu khả năng lọc và tìm kiếm thông tin của học viên.

Chiến thuật để làm dạng bài “Summary” trong kỳ thi IELTS

 1. Xác định xem câu hỏi muốn mình điền từ còn thiếu từ bài đọc, hay tìm từ còn thiếu trong một danh sách cho sẵn
 2. Nếu bài đọc cho sẵn danh sách từ, thì từ bạn chọn là từ tương đồng về nghĩa với một mẩu thông tin trong bài đọc
 3. Đọc đoạn summary một lượt để hiểu ý chính của nó trước khi đi tìm câu trả lời
 4. Xác định thông tin cần điền vào chỗ trốngtừ loại của nó (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ?)
 5. Nếu đáp án bạn chọn làm cho câu hỏi bị sai ngữ pháp, thì bạn đã chọn sai đáp án
 6. Thường thì đáp án sẽ xuất hiện lần lượt

Những kiến thức – kĩ năng để làm dạng bài “Summary”

 • Khả năng đọc hiểu tổng quát – Yêu cầu: Cao
 • Từ vựng cơ bản – Yêu cầu: Cao
 • Từ vựng học thuật IELTS – Yêu cầu: Trung bình
 • Thông thạo cấu trúc / cụm từ IELTS – Yêu cầu: Cao
 • Hiều biết về chủ đề/ngành kiến thức trong bài đọc – Yêu cầu: Trung bình – Nếu không có nhiều kiến thức về bài đọc này, đừng lo lắng. Hãy làm theo chiến thuật và tỉ lệ đúng sẽ vẫn rất cao
 • Độ may mắn – Yêu cầu: Thấp. Đừng trông chờ vào may mắn