Share

Chiến thuật xử lý dạng bài Which paragraphs trong Reading

 Dạng bài “Which paragraphs” là gì?

Which paragraphs hay đầy đủ hơn là Which paragraph contains the following information là một dạng bài trong kì thi IELTS trong đó yêu cầu người làm bài phải tìm ra được đoạn văn trong bài Reading chứa thông tin mà câu hỏi nêu ra. Dạng bài này sẽ yêu cầu khả năng lọc và tìm kiếm thông tin của học viên.

Chiến thuật để làm dạng bài “Which paragraphs” trong kỳ thi IELTS

 1. Làm dạng bài này cuối cùng, trước Matching headings nếu xuất hiện trong bài thi
 2. Gạch chân chủ thể hành động/trạng thái trong mỗi câu hỏi
 3. Mỗi đoạn văn có thể được chọn làm đáp án nhiều lần
 4. Dựa vào trí nhớ của mình, thử làm một số câu hỏi trước
 5. Câu hỏi thường tổng kết ý của một phần của một đoạn văn, nên thay vì tìm từ đồng nghĩa, hãy cố gắng hiểu các câu trong mỗi đoạn văn bổ sung ý cho nhau như nào.
 6. Các câu khó cũng bằng điểm các câu dễ, nên bạn hãy xử lý câu dễ trước và quay lại làm câu khó sau

Những kiến thức – kĩ năng để làm dạng bài “Which paragraphs”

 • Khả năng đọc hiểu tổng quát – Yêu cầu: Cao
 • Từ vựng cơ bản – Yêu cầu: Cao
 • Từ vựng học thuật IELTS – Yêu cầu: Trung bình
 • Thông thạo cấu trúc / cụm từ IELTS – Yêu cầu: Cao
 • Hiều biết về chủ đề/ngành kiến thức trong bài đọc – Yêu cầu: Trung bình – Nếu không có nhiều kiến thức về bài đọc này, đừng lo lắng. Hãy làm theo chiến thuật và tỉ lệ đúng sẽ vẫn rất cao
 • Độ may mắn – Yêu cầu: Thấp. Đừng trông chờ vào may mắn