Share

Hướng dẫn tra cứu lại tài liệu học tập

I. Cơ cấu tài liệu

Mỗi học viên sẽ được cấp phát 1 đường link, trong link gồm 4 folder gồm:
– Homework: chứa kết quả BTVN IELTS học viên đã làm
– Test: chứa bài các bài test IELTS học viên đã làm
– Gym: chứa kết quả các bài luyện ngữ pháp – năng lực
– Weekly report: chứa báo cáo của 1 chu trình học tập

Các Folder trong link lưu trữ tài liệu cá nhân – học viên có thể download về thiết bị của mình để xem lại

II. Cách tra cứu – Revise

1. Tra cứu BTVN & Gym

Mã BTVN & Gyms sẽ được cấu thành như sau: yymmdd – Mã kĩ năng (2 kí tự)+Mã BTVN(2 chữ và 3 số)
yy: 2 số cuối của năm mà BTVN được thực hiện
mm: 2 số của tháng mà BTVN được thực hiện (tháng nhỏ hơn 10 thì thêm số 0 ở đầu)
dd: 2 số của ngày mà BTVN được thực hiện (ngày nhỏ hơn 10 thì thêm số 0 ở đầu)
Mã kĩ năng: LS=Listening,RE=Reading,W1=Writing task 1, W2=Writing task 2,GA=Gyms
Mã BTVN: do N9 IELTS quy định
Ví dụ 210320 – LSMB004 nghĩa là bài Listening MB004 được thực hiện vào ngày 20 tháng 03 năm 2021

Học viên tra cứu lại BTVN & Gyms bằng cách: Copy Mã (bỏ ngày tháng) và dán lên web www.n9ielts.com – sau đó đối chiếu các câu hỏi với kết quả lưu trong Folder của mình

2. Tra cứu bài Test

Cấu trúc mã bài Test tương tự như mã BTVN & Gyms
Do hệ thống bài test cần được bảo mật nên các học viên sẽ chỉ tra cứu kết quả bài làm của chính mình chứ không được thoải mái tiếp cận với đề bài như với BTVN & Gyms

3. Tra cứu kết quả học tập

Mã KQHT sẽ được cấu thành như sau: Tên học viên – Khóa đang theo học(1 số)+Thứ tự của chu trình học(2 số)
Ví dụ: Phúc Lê – 305 nghĩa là báo cáo học tập của Phúc Lê khóa 3 chu trình thứ 5
Thông thường 1 khóa học viên sẽ hoàn thành từ 15-20 chu trình học (đủ 5 kĩ năng)

Mẫu báo cáo tuần của 1 học viên lớp A – aim 5.5

Báo cáo học tập sẽ cho chúng ta các thông tin:
– Thông tin cơ bản: tên;mã học viên;số tuần đã học;lộ trình còn lại
– Phần I – Thông tin tổng quan:
2 dòng trên chỉ mức độ hoàn thành BTVN & sự đóng góp của học viên trong tuần vừa rồi
2 dòng dưới chỉ mức độ hoàn thành BTVN & sự đóng góp của học viên trong cả khóa học
Dưới 79% là kém (học viên sẽ bị mất cam kết chất lượng đầu ra),80% đến 93% là bình thường(học viên cần cố gắng thêm),trên 94% là tốt
– Phần II – Thông tin học tập trong tuần: chứa điểm năng lực của 5 kĩ năng được học viên hoàn thành trong tuần hiện tại
– Phần III – Thông tin học tập tổng quan: chứa điểm năng lực trung bình suốt khóa học của học viên. Nó cũng sẽ là điểm tối thiểu mà học viên chắc chắn sẽ đạt được nếu đi thi thật. Bên dưới là một biểu đồ ghi nhận biến động năng lực trong 10 tuần gần nhất

III. Học viên cần làm gì với hệ thống theo dõi này?

1. Theo dõi biến động học tập của bản thân mình:

Thông qua Weekly report, học viên có thể tra cứu lại năng lực cũng như thái độ học tập một cách trực quan. Có thể chú ý tới các tuần có điểm số thấp đột biến (không theo xu hướng chung) và cao đột biến; tìm lại Report của tuần đó xem kĩ năng gì làm điểm của mình đột biến như vậy.

2. Tra cứu lại các chủ đề – năng lực yếu

Thông qua Weekly report, học viên biết được mình sẽ bị yếu ở năng lực, chủ đề nào. Sau đó tìm lại kho BTVN hoặc test để nghiên cứu lại. Xem lại 1 video hoặc 1 bài làm mà mình đã từng làm rồi nhưng bị yếu cũng giúp học viên cải thiện khả mạnh về năng lực đó.